Απονεύρωση Δοντιού (Ενδοδοντική θεραπεία)

Απονεύρωση Δοντιού (Ενδοδοντική θεραπεία)

Η ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς η γνωστή σε όλους μας απονεύρωση, είναι μία διαδικασία η οποία πραγματοποιείται στο εσωτερικό του δοντιού. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται στον πολφό, ο οποίος αποτελείται από αιμοφόρα αγγεία, νεύρα, και συνδετικό ιστό.

Τι είναι ο πολφός

Ο πολφός είναι υπεύθυνος για:
  • τη θρέψη του δοντιού μέσω του ακρορριζικού τμήματός του
  • την αίσθηση του δοντιού (λόγω του πολφού αισθανόμαστε τα διάφορα ερεθίσματα στα δόντια)
  • την άμυνα του δοντιού
  • την πλάση των κυττάρων του δοντιού
Το ένα τμήμα του πολφού βρίσκεται μέσα στο μυλικό θάλαμο (το τμήμα που περιβάλλεται από τη μύλη του δοντιού) και το άλλο συνεχίζεται στις ρίζες του δοντιού και πιο συγκεκριμένα μέσα στους ριζικούς σωλήνες. Οι ριζικοί σωλήνες είναι πολύ λεπτοί ‘’σωληνίσκοι’’ που ξεκινούν από το επάνω μέρος του δοντιού και φτάνουν μέχρι την άκρη της ρίζας. Ανάλογα με το δόντι ο αριθμός των ριζικών σωλήνων ποικίλλει. Ένα δόντι μπορεί να έχει από ένα μέχρι συνήθως τέσσερις ριζικούς σωλήνες.

Πότε Χρειάζεται η Ενδοδοντική Θεραπεία​

Ενδοδοντική θεραπεία χρειάζεται ένα δόντι όταν για οποιοδήποτε λόγο μικρόβια καταφέρουν να εισέλθουν στον πολφό του δοντιού και κατ’ επέκταση να δημιουργήσουν πόνο και φλεγμονή. Μερικοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μικροβιακή προσβολή του πολφού είναι:

  • όταν υπάρχει ευρεία καταστροφή της μύλης του δοντιού από εκτεταμένη τερηδόνα η οποία έχει φτάσει να προσβάλλει τον πολφό του δοντιού.
  • όταν υπάρχει φλεγμονή (πολφίτιδα) ή αποκάλυψη του πολφού  λόγω τραυματισμού του δοντιού από κάποιο χτύπημα στο στόμα.
  • όταν υπάρχει είσοδος μικροβίων στον πολφό από ένα σφράγισμα το οποίο μπορεί να μην εφαρμόζει καλά

Η φλεγμονή του πολφού προκαλεί συνήθως έντονο πόνο. Όταν ο πολφός του δοντιού φλεγμαίνει αυξάνεται η αιματική κυκλοφορία και η κυτταρική δραστηριότητα ενώ παράλληλα παράγωγα των μικροβίων που βρίσκονται μέσα στο δόντι αυξάνουν την εσωτερική πίεση του δοντιού και έτσι ο ασθενής αισθάνεται έντονο πόνο. Τα μικρόβια μπορούν να επεκταθούν στη συνέχεια και στο οστό που περιβάλλει τις ρίζες του δοντιού (περιακρορριζικούς ιστούς) και να δημιουργήσουν και σε αυτό φλεγμονή, οδηγώντας - ανάλογα με την περίπτωση -  σε οξύ ή χρόνιο φατνιακό απόστημα. Πολλοί αναρωτιούνται αν ο πόνος, η φλεγμονή και η αντιμετώπιση των μικροβίων του πολφού ή των περιακρορριζικών ιστών μπορεί να γίνει συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή (παυσίπονα, αντιβιοτικά) χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη στον οδοντίατρο και ενδοδοντική θεραπεία. Η απάντηση είναι όχι. Και αυτό γιατί όταν υπάρχει νέκρωση του πολφού, δεν υπάρχει κυκλοφορία του αίματος μέσα στην πολφική κοιλότητα με αποτέλεσμα να μη μπορεί να φτάσει το αντιβιοτικό εκεί και να  αντιμετωπίσει το μικροβιακό παράγοντα. Η οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή χορηγείται για την προσωρινή καταστολή των συμπτωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λύση του προβλήματος. Γι' αυτό, δεν πρέπει να ξεκινάει κάποιος τη λήψη αντιβιοτικών χωρίς πρώτα να έχει επισκεφθεί τον οδοντίατρό του. Ο οδοντίατρος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει αν και για πόσο χρονικό διάστημα θα  πρέπει να χορηγηθούν αντιβιοτικά και πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί  η ενδοδοντική θεραπεία. Όταν το δόντι αφεθεί χωρίς θεραπεία, η φλεγμονή θα επεκταθεί στο οστό που περιβάλλει το δόντι, η εκφύλιση του οποίου μπορεί να οδηγήσει τελικά στην απώλεια του δοντιού. Σε  αυτή την περίπτωση το δόντι πρέπει να εξαχθεί ώστε ν αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση της φλεγμονής στους γύρω ιστούς. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι από τη λύση της απονεύρωσης, αν δεν αντιμετωπίσουμε και δε θεραπεύσουμε έγκαιρα το πρόβλημα, μπορούμε να καταλήξουμε στη λύση της εξαγωγής η οποία συνεπάγεται αποκατάσταση του εξαχθέντος δοντιού είτε με εμφύτευμα είτε με κάποια γέφυρα. Άρα οδηγούμαστε σίγουρα σε θεραπευτικές λύσεις με πολύ αυξημένο κόστος και σίγουρα περισσότερα ραντεβού, συνεπώς περισσότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Η ενδοδοντική θεραπεία πραγματοποιείται σε στάδια. Η διαδικασία περιλαμβάνει αφαίρεση του πολφού του δοντιού, πολύ καλό καθαρισμό των ριζικών σωλήνων (χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται ο πολφός) τόσο με μηχανικό τρόπο αλλά και με χημικά μέσα (απολυμαντικά υγρά) και στη συνέχεια αφού έχουμε πετύχει πλήρη ασηψία και κατάλληλη σχηματοποίηση του ριζικού σωλήνα, προχωράμε στην έμφραξη αυτού με ειδικό εμφρακτικό  υλικό (γουταπέρκα). Η γουταπέρκα είναι ένα ειδικό υλικό σαν καουτσούκ, η οποία γεμίζει το χώρο μέσα στους ριζικούς σωλήνες και εμποδίζει την επαναμόλυνση του δοντιού. Στη συνέχεια, το τμήμα της  - ανάλογα με την έκταση της βλάβης  που έχει υποστεί - μπορεί να αποκατασταθεί  με ένα απλό σφράγισμα ή με επένθετο ή ακόμη και με  στεφάνη(θήκη). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει εκτεταμένη απώλεια οδοντικού ιστού μπορεί να χρειαστεί και ανασύσταση με άξονα και εν συνεχεία κάλυψη του δοντιού με στεφάνη (θήκη). Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μία διαδικασία υψηλής δυσκολίας και μεγάλης ακρίβειας. Ανάλογα με το περιστατικό μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα ή και περισσότερα ραντεβού. Κατά την έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας πρέπει από το πρώτο ραντεβού να χρησιμοποιείται ελαστικός απομονωτήρας. Ο ελαστικός απομονωτήρας είναι μία ειδική ελαστική μεμβράνη μου τοποθετείται γύρω από το δόντι και σταθεροποιείται με μία ειδική μεταλλική αρπάγη. Το ελαστικό αυτό πρόκειται για ένα είδος χειρουργικού πεδίου και ουσιαστικά μας βοηθάει να λειτουργούμε υπό άσηπτες συνθήκες. Το εσωτερικό του δοντιού πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί από τα μικρόβια και έτσι ο ελαστικός απομονωτήρας μας προστατεύει από ενδεχόμενη επαναμόλυνση του δοντιού. Παράλληλα λειτουργεί και ως προστασία για τον ασθενή από την κατάποση των μικροεργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και των απολυμαντικών υγρών. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση ελαστικού απομονωτήρα κατά τη διάρκεια όλων των συνεδριών της ενδοδοντικής θεραπείας είναι απαραίτητη. Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί μία ανώδυνη διαδικασία και σε καμία περίπτωση ο φόβος δεν πρέπει να λειτουργεί ανασταλτικά για την πραγματοποίησή της. Με την απαραίτητη τοπική αναισθησία ο ασθενής δεν αισθάνεται καμία απολύτως ενόχληση. Μετά την ολοκλήρωσή της πραγματοποιείται επανεξέταση με ακτινογραφικό έλεγχο στους 6 μήνες. Στην κλινική μας χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνικές και προηγμένο εξοπλισμό με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα επικοινωνίας
chevron-down