Οδοντοστοιχίες σταθερές ή κινητές – Ολικές, Μερικές ή Επένθετες

Οδοντοστοιχίες

Είναι πολύ εύκολο να δει κανείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους λόγω έλλειψης ενός, περισσοτέρων ή ακόμη και όλων των δοντιών τους. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται αμηχανία και διστάζουν να γελάσουν μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Αναμφίβολα ένα όμορφο χαμόγελο χαρίζει αυτοπεποίθηση και συμβάλλει όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση του ατόμου, αλλά και στη βελτίωση της διάθεσης και της ψυχολογίας του.

Τι Είναι οι Οδοντοστοιχίες και Ποιοι Τύποι Υπάρχουν

Οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές ή σταθερές προσθετικές εργασίες που αντικαθιστούν τα δόντια που λείπουν. Χωρίζονται σε ολικές, μερικές και επένθετες (επί εμφυτευμάτων) οδοντοστοιχίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε νωδά (χωρίς δόντια) άτομα, παρατηρείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου τους. Για παράδειγμα παρατηρείται μείωση της κάθετης διάστασης του προσώπου, σμίκρυνση της σχισμής του στόματος, αλλαγή της θέσης των χειλιών και γενικότερα μία μυϊκή υποτονία γύρω από τη στοματική κοιλότητα. Και όλα αυτά γιατί χάνοντας τα δόντια, με τον καιρό παρατηρείται και απορρόφηση των οστών της γνάθου και έτσι δεν υπάρχει η κατάλληλη υποστηρικτική βάση για τους μύες του προσώπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυστυχώς το άτομο να φαίνεται ηλικιακά πολύ μεγαλύτερο απ' ότι στην πραγματικότητα είναι, κάτι το οποίο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη ψυχολογία όσο ακόμη και στην κοινωνικοποίησή του. Γι' αυτό το λόγο πριν ακόμη συμβούν όλες αυτές οι αλλαγές, πρέπει όταν αφαιρούμε αρκετά ή και όλα τα δόντια, οι αποκαταστάσεις αυτών (είτε με οδοντοστοιχίες είτε με εμφυτεύματα) να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και όχι μετά το πέρας αρκετών χρόνων. Κατά αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου, αλλά και στην περίπτωση  που ως λύση θα επιλέξουμε τα εμφυτεύματα θα αποφευχθεί η απορρόφηση των οστών των γνάθων, κάτι που σε δεύτερο χρόνο θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την αποκατάσταση με εμφυτεύματα. Αν για οικονομικούς όμως λόγους κάποιος δε θέλει να προβεί στη λύση των εμφυτευμάτων, ας δούμε τι επιλογές μπορεί να έχει όσο αφορά την κατηγορία των οδοντοστοιχιών.

Υπάρχουν τρεις τύποι οδοντοστοιχιών:

  • Οι ολικές οδοντοστοιχίες
  • Οι μερικές οδοντοστοιχίες
  • Οι επένθετες (επί εμφυτευμάτων) οδοντοστοιχίες

Ολικές Οδοντοστοιχίες​

Οι ολικές οδοντοστοιχίες  (μασέλες) είναι αυτές οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν λείπουν όλα τα δόντια της άνω ή της κάτω γνάθου ή και των δύο. Αποτελούνται από μία ακρυλική ροζ χρώματος βάση η οποία είναι μία προσομοίωση των ούλων, πάνω στην οποία είναι στερεωμένα τα ακρυλικά δόντια. Αυτές κατασκευάζονται από τον οδοντοτεχνίτη βάση ειδικών μετρήσεων και αποτυπωμάτων που έχει λάβει ο οδοντίατρος.

Οι ολικές οδοντοστοιχίες αποτελούν μία αρκετά  οικονομική λύση για ολικά νωδούς ασθενείς. δηλαδή ιδανική για ασθενείς που έχουν χάσει όλα τους τα δόντια. Συμβάλλουν σημαντικά στην αυτοπεποίθηση των νωδών ασθενών τόσο με τη βελτίωση της εικόνας του προσώπου τους, όσο και βοηθώντας τους κατά τη διαδικασία της μάσησης.

Ωστόσο οι ολικές οδοντοστοιχίες έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Παρουσιάζουν αρκετά συχνά προβλήματα με τη συγκράτηση και τη σταθερότητά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αρκετά προβλήματα τόσο στο θέμα της ομιλίας, της διατροφής αλλά και της αυτοπεποίθησης των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, καθώς τους δημιουργεί έντονο άγχος και ανασφάλεια. Γι' αυτούς τους λόγους θα πρέπει ν αποτελούν την τελευταία λύση στις επιλογές των νωδών ασθενών.

Μερικές Οδοντοστοιχίες​

Οι μερικές οδοντοστοιχίες είναι οι οδοντοστοιχίες οι οποίες αντικαθιστούν τα δόντια που λείπουν και στηρίζονται πάνω στα φυσικά δόντια. Η στήριξή τους πάνω στα υπάρχοντα δόντια γίνεται με ειδικούς συνδέσμους ή άγκιστρα. Οι μερικές οδοντοστοιχίες αποτελούν οικονομική λύση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λείπουν αρκετά δόντια εκατέρωθεν των πλευρών των γνάθων.

Επένθετες (επί Εμφυτευμάτων) Οδοντοστοιχίες​

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης έχει πλέον καθιερώσει την καθημερινή χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων. Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται ευρέως για να αντικαταστήσουν δόντια τα οποία έχουν χαθεί. Όμως τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη στήριξη ολικών οδοντοστοιχιών. Οι επένθετες (σταθερές επί εμφυτευμάτων) οδοντοστοιχίες είναι οδοντοστοιχίες οι οποίες στηρίζονται σε εμφυτεύματα και αποτελούν μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση, με πληθώρα πλεονεκτημάτων έναντι των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών. Οι επένθετες οδοντοστοιχίες παρουσιάζουν αυξημένη συγκράτηση και σταθερότητα, σε σχέση με τις συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη βελτίωση του τρόπου ζωής του ασθενή αλλά και στην αυτοπεποίθησή του. Ο ασθενής παρατηρεί ουσιαστική βελτίωση τόσο κατά τη διαδικασία της μάσησης αλλά και της ομιλίας, καθώς πλέον δεν έχει να  αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κινητικότητας και της αστάθειας της ολικής οδοντοστοιχίας. Αυτό επιδρά πολύ θετικά στη ψυχολογία του και τον καθιστά πολύ περισσότερο κοινωνικό και δραστήριο. Ο αριθμός των εμφυτευμάτων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της ολικής οδοντοστοιχίας είναι συνήθως τέσσερα για την άνω γνάθο και τουλάχιστον δύο για την κάτω γνάθο. Τα εμφυτεύματα συνδέονται με τις οδοντοστοιχίες  είτε με συνδέσμους είτε με ειδική δοκό. Ο ασθενής μπορεί μόνος του να αφαιρεί την οδοντοστοιχία όποτε επιθυμεί προκειμένου να καθαρίσει και αυτήν αλλά και τα εμφυτεύματα που τη συγκρατούν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η διατήρηση του οστού των γνάθων γύρω από την περιοχή που έχουν τοποθετηθεί τα εμφυτεύματα. Στις αντίστοιχες συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες, με την πάροδο των χρόνων, παρατηρείται σημαντική απορρόφηση του οστού των γνάθων, πράγμα το οποίο έχει ως συνέπεια να μη μπορεί πλέον να συγκρατηθεί η οδοντοστοιχία καθώς έχει επιπεδωθεί η φατνιακή ακρολοφία. Έτσι πολλοί ασθενείς καταλήγουν να έχουν ως μόνη λύση τη χρήση ειδικής συγκρατητικής κόλλας προκειμένου να καταφέρουν να διατηρούν σταθερές τις οδοντοστοιχίες στο στόμα. Η τεχνική των επένθετων οδοντοστοιχιών που στηρίζονται σε εμφυτεύματα έχει πραγματικά αλλάξει τη ζωή όλων  αυτών των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν ολικές οδοντοστοιχίες, καθώς τους προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά όσο αφορά το θέμα της συγκράτησης και της σταθερότητας της οδοντοστοιχίας τους, πράγμα το οποίο βελτιώνει τόσο τη μασητική τους ικανότητα όσο και την ομιλία τους. Με τις παραπάνω επιλογές ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό  και με τη σωστή καθοδήγηση από τον οδοντίατρο, ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ποιο είδος οδοντοστοιχίας ταιριάζει και ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα επικοινωνίας
chevron-down